Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Rich Li

Số điện thoại : 0086-13381591129

WhatsApp : +8613381591129

Free call

Chúng tôi đã tham dự JEC WORLD 2024 tại Paris từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3

March 12, 2024

tin tức mới nhất của công ty về Chúng tôi đã tham dự JEC WORLD 2024 tại Paris từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3

Nhà máy của chúng tôi Anhui Win-carbon New Material Co., Ltd tham dự JEC WORLD 2024 ở Paris từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3

tin tức mới nhất của công ty về Chúng tôi đã tham dự JEC WORLD 2024 tại Paris từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3  0

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn